ЛЕО КЪМПАНИ

Резервни части за електроуреди и електроматериали

Към продукти

ЛЕО КЪМПАНИ

Терморегулатори за подово отопление

Виж повече

ПОВЕЧЕ ЗА ЛЕО КЪМПАНИ

Фирма „Лео-Къмпани“ ЕООД съществува от 1992 г с първоначален статут като едноличен търговец ЕТ“Лео-къмпани“ по ф-дело 20343/1992 г. на Софийски градски съд.

През 2004 год.със съдебно решение на СГС се трансформира в еднолично дружество с ограничена отговорност като „Лео-къмпани“ЕООД при спазване на всички законови изисквания.

Предмет на дейността на дружеството е производство и продажба на битови стоки,производство,строителна и ремонтна дейност, проектантски услуги,експлоатация на кафенета и питейни заведения, хотелиерство,транспортна дейност,включително и таксиметров превоз на товари и пътници в страната и чужбина, търговска дейност/включително търговия на едро и дребно чрез разкриване на магазини,търговски представителства,посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица,външна икономическа дейност, включително внос и износ ,бартер,реекспорт и др. специфични дейности,както и всяка друга дейност,за която няма забрана със закон.

26 години продажба на резервни части и електроматериали

3 магазина на територията на град София

Достъпни цени и богат асортимент

РАЗГЛЕДАЙ ВСИЧКИ
ПРОДУКТИ НА ПРОМОЦИЯ

Напред

ПОСЕТИ НАШИТЕ
МАГАЗИНИ В ГРАД СОФИЯ

Напред