Х-85 ХЕПА ФИЛТЪР ZELMER

17.00 лв.

ZELMER: Z1100, Z1500, Z2010, Z2500, Z3000, Z4000, Z5000, ZVC302, ZVC305, ZVC307, ZVC340, ZVC341, ZVC342, ZVC343, ZVC344, ZVC345, ZVC380, ZVC381,  ZVC382, ZVC383, ZVC384, ZVC385, ZVC411, ZVC412, ZVC413, ZVC414, ZVC415, ZVC421, ZVC422, ZVC423, ZVC424, ZVC425, ZVC426, ZVC427, ZVC502, ZVC541,  ZVC542, ZVC543, ZVC544, ZVC545, ZVC552, ZVC555, ZVC602, ZVCA040, ZVCA050;  A20000050.00