ЗА НАС

Фирма „Лео-Къмпани“ ЕООД съществува от 1992 г с първоначален статут като едноличен търговец ЕТ“Лео-къмпани“ по ф-дело 20343/1992 г. на Софийски градски съд.

През 2004 год.със съдебно решение на СГС се трансформира в еднолично дружество с ограничена отговорност като „Лео-къмпани“ЕООД при спазване на всички законови изисквания.

Дейност

Предмет на дейността на дружеството е производство и продажба на битови стоки,производство,строителна и ремонтна дейност, проектантски услуги,експлоатация на кафенета и питейни заведения, хотелиерство,транспортна дейност,включително и таксиметров превоз на товари и пътници в страната и чужбина, търговска дейност включително търговия на едро и дребно чрез разкриване на магазини,търговски представителства,посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица,външна икономическа дейност, включително внос и износ ,бартер,реекспорт и др. специфични дейности,както и всяка друга дейност,за която няма забрана със закон.

С основаването си фирмата започва дейността си с търговска дейност чрез един магазин. С много труд , упоритост и постоянство постепенно същата се развива и укрепва.

В същото време, обаче „Лео-къмпани“ЕООД продължава да върви напред. Ориентира се съм внос на стоки, които не се произвеждат в България, но са нужни на българския пазар. Осъществяват се многократни вносове от Италия, Германия, Китай.

„Лео-къмпани“ЕООД се утвърждава като сериозен и лоялен партньор и доставчик на десетки фирми като: Н и СМ ЕООД, Релакс ООД, СБУ-Бургас, Еконт-Варна, Анве –Пловдив, Вики-ват –Пловдив, Делта –Еликс“-Смолян и още много др.

Магазини

В настоящият момент фирма“Лео-къмпани“ ЕООД разполага със следните материални активи:

  • Магазин в ж.к Надежда бл.632 секция б-склад на едро;
  • Магазин в ж.к Надежда бл.632 секция В ;
  • Магазин на ул.Пиротска №24

Транспортни средства

Към настоящия момент тя разполага със следните транспортни средства:

  • Товарен автомобил „Рено- Канго „ 1 бр.-Дачия докер.

Същите служат за осъществяване дейността на фирмата.

Технически изделия

Фирма „Лео-къмпани“ ЕООД извършва и производство на технически изделия с отлично качество и дизайн като:

  • Терморегулатори-електронни и биметални;
  • Стълбищни – автомати;
  • Фоторелета за автоматично включване и изключване на осветление;
  • Реле-време;
  • Звънчеви трансформатори.

Основната цел на дружеството е разширяване дейността на фирмата както в страната,така и в международен план, с оглед увеличаване на конкурентоспособността ни на Европейския пазар.